Wat is een groot vaarbewijs?

Het Grote Vaarbewijs is verplicht voor schepen met een lengte van tenminste 40 meter. Ook voor kortere passagiersschepen met meer dan twaalf betalende passagiers is het Groot Vaarbewijs een vereiste. Dat geldt ook voor schepen die gebruikt worden om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, te duwen of langszij vast mee te nemen.