Waar is vaarbewijs 1 allemaal geldig?

In Nederland bestaan er 2 bewijzen: Het Klein Vaarbewijs I en het Klein Vaarbewijs II. Met het Klein Vaarbewijs I mag de schipper op de meeste binnenwateren in Nederland varen, met uitzondering van de Westerschelde, Oosterschelde, IJsselmeer, Markermeer, Waddenzee en de Eems en Dollard. Wie daar toch wil varen heeft een Klein Vaarbewijs II nodig.