Jouw begin voor veilig varen.

Wij zijn Vaarschool Nova.

Vaarschool Nova is al jarenlang actief met cursussen rondom het varen. We leren de cursisten het examen te kunnen halen, maar ook voor mensen die geen verplichting hebben voor het hebben van een Klein Vaarbewijs I en of II, is de cursus buitengewoon nuttig.

Deskundigheid is de basis

De docenten die aan de vaarschool verbonden zijn, hebben samen meer dan 100 jaar vaarervaring in Nederland, op de Noordzee, Het Kanaal, de Atlantische Oceaan en Middellandse Zee.

Roeien, zeilen, varen op de motor, met kleine en grotere jachten, tjalken maar ook met binnenvaartschepen en havenschepen horen tot de expertises van de vaarschool. Het doel van de vaarschool is om mensen bewuster te laten varen, met kennis van zaken. Bewust de wetten en regels toepassen om daardoor veilig te varen. Varen wordt daarmee voor iedereen leuker.

Hoewel je niet leert varen van een mondelinge cursus ( varen moet je leren in de praktijk, al vechtend met de elementen water, stroom, weinig en veel wind) , kunnen we met annecdotes de saaie stof wel opfleuren en ongemerkt toch tips meegeven die in de dagelijkse praktijk heel handig zijn.

Begeleiding tot aan het vaarbewijs examen

We leren de cursisten het examen te kunnen halen, maar ook voor mensen die geen verplichting hebben voor het hebben van een Klein Vaarbewijs I en of II, is de cursus buitengewoopn nuttig.

Met het certificaat op zak kunnen pleziervaart schippers varen met schepen die langer zijn dan 15 meter en of die sneller kunnen varen dan 20 km per uur.  Met het certificaat op zak kunnen ook beroepen worden uitgeoefend in de maritieme sektor ( bagger industrie, boorplatfoms, windmolenparken op zee) .

Natuurlijk kan Vaarschool Nova ook vaarlessen in de praktijk aanbieden:

  • Zeilen met een zeiljacht;
  • Manouvreren op de motor
Jan Willem Gombert Vaarschool Nova

Mijn naam is Jan Willem Gombert en samen zorgen we ervoor dat ook jij jouw vaarbewijzen haalt!

Heb je ooit gedacht aan een

Opleiding tot matroos.

De praktische opleiding Matroos  van Vaarschool Nova  geeft handige en avontuurlijk ingestelde mensen de kans om zich te kwalificeren voor een job in de Europese binnenscheepvaart.

Inschrijven